Vídeos

Karate Kenyu Ryu

  • SENSEI AKIO YOKOYAMA- MEU MESTRE- KENYU RYU KARATE
  • Seipai Kenyu ryu
  • Kata Tensho - Sensei Akio Yokoyama
  • Tenri Dojo Karate Kenyu Ryu bunkai do kata Seipai